Training werken met baby's (NJI)

Als gecertificeerd trainer geef ik de training 'werken met baby's'. Deze is ontwikkeld door het Nederlands Jeugd Instituut en voldoet aan de kwaliteitseisen van de wet IKK kinderopvang. Deze training is ook interessant voor (aanstaande) ouders die zich willen verdiepen in de ontwikkeling van hun baby of gastouders die zich willen specialiseren in de opvang van baby's. Wanneer je na het volgen van de training deze met een voldoende beoordeling afsluit, ontvang je het certificaat waarmee je ook in de kinderopvang als babyspecialist aan het werk kunt en je je als gastouder ook als babyspecialist kunt profileren.

 

Interactievaardigheden, kennis over de ontwikkeling van de baby en ervarend leren staan centraal in de training.


De opzet van de training:

De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van ca 3 uur.

 

Bijeenkomst 1: Visie op baby's en babyopvang 

Bijeenkomst 2: Het bieden van emotionele ondersteuning

Bijeenkomst 3: Respect voor autonomie

Bijeenkomst 4: Structuur en continuïteit

Bijeenkomst 5: Zeggen wat je doet, benoemen wat je ziet

Bijeenkomst 6: Ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van interacties

Bijeenkomst 7: Een veilige en uitdagende speelomgeving creëren

Bijeenkomst 8: Samenwerken met collega's en ouders: uitwisselen en afstemmen