Voor wie?


Informatief consult voor: 

  • aanstaande ouders
  • aanstaande adoptief ouders (baby 0-12 maanden)
  • aanstaande pleegouders (baby 0-12 maanden)
  • jonge ouders (baby 0-12 maanden)
  • professionals (werkzaam met zwangeren, jonge ouders en/of baby's van 0-12 maanden)
  • gastouders en pedagogisch medewerkers

Een informatief consult kan op aanvraag aan groepen gegeven worden.

 

Babycoach consult voor:

  • jonge ouders
  • adoptie ouders
  • pleegouders
  • ouders in combinatie met de kinderopvangorganisatie waar de baby naar toe gaat (preventief voor een goede overgang van thuis naar opvang of repressief wanneer het kindje bijvoorbeeld onrust laat zien)

Allen hebben betrekking op opvoeders van baby's van 0-12 maanden.